Whole-Scale™ Change programma’s bestaan uit een combinatie van samenhangende interventies met individuen, kleine én grote groepen zodat een organisatie een paradigma-verandering kan ondergaan. Het omvat een actie-gerichte leerbenadering door mensen op een actieve manier te betrekken in het beschrijven en leren van hun eigen werkgedrag en besluitvorming. Interactieve workshops, teamsessies en events worden daarbij gebruikt als versnellers. Om te komen tot een systeembrede verandering die organisaties helpt succesvol te blijven, maakt Whole-Scale™ Change veelvuldig gebruik van groepen die een dwarsdoorsnede van een organisatie vormen in termen van rol, hiërarchisch niveau, functie, etc...

Whole-Scale™ Change mobiliseert een kritische massa van de organisatie om een nieuwe cultuur tot stand kan brengen. Deze kritische massa werkt als aanjager voor een cultuurverandering van de gehele organisatie en bepaalt hoe de toekomstige organisatie eruit komt te zien.