• De beste zakelijke netwerken groepen werken vanuit een uitwisseling van zakelijke informatie, kennis & ervaringen, ideeën en zijn ondersteunend. Zakelijk netwerken gaat over de ontwikkeling van een wederzijds voordelige relatie met andere professionals;
  • Het netwerk groeit mee met de mate van betrokkenheid van de individuele leden;
  • Leden van het netwerk zijn actief in samenwerkingsverbanden in de breedste zin van het woord;
  • Wederkerigheid is een sleutelwoord. Kennisdeling en werken met goede mensen brengt leden en Whole-Scale™ verder naar een hoger niveau. Maar alleen als we in elkaar willen investeren;
  • Door gezamenlijke communicatie, publicaties, masterclasses, trainingen, etc., zal de toegevoegde waarde van Whole-Scale™ Change meer publiciteit en bekendheid krijgen. We kunnen het bekendheid van Whole-Scale ™ uitbouwen door het creëren van een betere zichtbaarheid: een veranderparadigma dat bekend, vertrouwd en aanbevolen is door velen!