Het Whole-Scale™ Change Europese netwerk is gericht op de ontwikkeling van de theorie en praktijk van het Whole-Scale™ Change domein door de volgende activiteiten:

  • Helpen om de waarden, doelstellingen en voordelen van Whole-Scale™ Change te definiëren en daarover te communiceren
  • Promoten en bevorderen van het effectief en zorgvuldig gebruik van de Whole-Scale™ Change principes, veranderinstrumenten en best-practices
  • Verstrekken van een waardevolle ‘thuisbasis’ voor Whole-Scale™ Change beoefenaars, onderzoekers en opleiders om ideeën uit te wisselen en de dialoog te voeren over kritieke en hedendaagse kwesties
  • Professionaliseren en groeien door onderlinge samenwerking te stimuleren en door organisatie van periodieke netwerkbijeenkomsten, ten minste eenmaal per jaar, georganiseerd door de leden en gesponsord door universiteiten of bedrijven
  • Communicatie via e-mail, de website en social media (zoals Facebook, Twitter en LinkedIn)